piątek, 29 września 2017

TERMINY SPOTKAŃ KLUBU ODKRYWCÓW TAJEMNIC HISTORII


TERMINY SPOTKAŃ KL VI A  i V A


GR. LEGENDARNYCH HISTORYKÓW

GR . KAKTUSY


22.09.2017 GODZ.13.30-16.00

WTOREK !!!!!! 03.10.2017 R.  GODZ.14. 30 - 16.30

WTOREK !!!!!!!!!!!!!!!! ZMIANA TERMINU 14.11.2017 R. GODZ. 14,30-16.30

15.12.2017 R. GODZ. 13.30-16.00
TERMINY SPOTKAŃ KL VI B 
GR. ŁOWCÓW HISTORII


22.09.2017 R. GODZ. 13.30-16.00

WTOREK !!!!! 10.10.2017 R. GODZ.14. 30 - 16.30

10.11.2017 R.  GODZ. 13.30-16.00

8.12.2017 R GODZ. 13.30-16.00KLUB ODKRYWCÓW TAJEMNIC HISTORIIPROGRAM SZKOLNEGO KLUBU MŁODEGO  ODKRYWCY  TAJEMNIC HISTORII

Program Klubu młodego odkrywcy tajemnic historii stanowi integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Obejmuje działania związane z zaznajamianiem ucznia z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci, wydarzeń z przeszłości, najważniejszych świąt narodowych i symboli państwowych.

Zajęcia klubu odbywać odbywają się co dwa tygodnie, według ustalonego harmonogramu.
W trakcie zajęć uczniowie będą realizować projekt historyczny Miejsca ocalone od zapomnienia. Dzięki temu zdobędą wiedzę na temat  miejsc związanych z historią Chorzowa , Świętochłowic i Rudy Śląskiej . Przygotowane przez siebie materiały (reportaże, zdjęcia, filmy), będą prezentować na blogu historycznym.
Cele:
·         kształtowanie więzi z krajem ojczystym,
·         rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
·         poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata
·         zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanej  wiedzy w praktyce,
·         doskonalenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole,
·         budzenie przekonania, że nie można budować przyszłości bez pamięci historycznej, bez kształtowania szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz wyrabiania poczucia troski o pamiątki i zabytki historyczne.
Zadania :
·         rozwijanie  postaw obywatelskich, patriotycznych  i społecznych uczniów,
·         wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych,
·         wskazywanie miejsc związanych z historią Chorzowa , Świętochłowic i Rudy Śląskiej,
·         Odwiedzenie miejsc pamięci poświęconych ofiarom i bohaterom II wojny światowej
·         Zapoznanie z historią powstań śląskich, miejscami pamięci o poległych powstańcach,
·         Opisywanie zabytków Chorzowa Batorego,
·         kształcenie umiejętności i kompetencji cyfrowych uczniów ( nagrywanie, obróbka materiału przeznaczonego do prezentacji na szkolnym blogu historycznym)

Projekt historyczny:     Miejsca ocalone od zapomnienia
Rodzaj projektu: badawczy
Czas trwania : wrzesień 2017 –czerwiec  2018
Uczestnicy projektu : uczniowie klas IV-VII
Tematyka :
·         Tajemnice ulicy Racjonalizatorów.
·         Miejsca pamięci o ofiarach II wojny światowej w naszej okolicy.
·         Miejsca pamięci o powstańcach w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach.
·         Zespół domów robotniczych.
·         Skwer Rotmistrza Pileckiego.
·         Historia willi pierwszego właściciela huty.
·         Gmach ratusza Bismarckhütte.
·         Dworzec kolejowy z 1913r.
·         Historia neobarokowej bramy  Śląskiego ZOO.
·         Kompleks bojowy- bunkier w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach i Świętochłowicach.
·         Obóz na Zgodzie w Świętochłowicach
·         Szkoła Podstawowa nr 32  w Chorzowie- 125 lat.NASZ SZKOLNY KLUB - GRUPYLOGO GRUPY ŁOWCÓW HISTORII
ŁOWCY HISTORII TO MY!
LOGO  GRUPY KAKTUSY

ŁOWCY HISTORII TO MY!

KLUB LEGENDARNYCH NAUKOWCÓW  I KLUB KAKTUSÓW
LOGO GRUPY LEGENDARNYCH NAUKOWCÓW

KLUB LEGENDARNYCH NAUKOWCÓW  I KLUB KAKTUSÓWPRACA NAD LOGO KLUBU

ŁOWCY HISTORII TO MY!


PRACA NAD LOGO KLUBU.

WESTERPLATTE

POMNIK OBROŃCÓW WYBRZEŻA WESTERPLATTEWesterplatte
uformowany w latach 
1845-47 półwysep (wcześniej wyspa) w Gdańsku, przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej.

W latach 1926-1939 eksklawa Rzeczypospolitej Polskiej wewnątrz terytorium Wolnego Miasta Gdańska, symbol wybuchu II wojny światowej. 
W okresie tym na terenie Westerplatte funkcjonowała Wojskowa Składnica Tranzytowa, której obrona we wrześniu 1939 stała się symbolicznym początkiem 
II wojny światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji niemieckiej. 
Miejsca związane z polem bitwy o Westerplatte zostały wpisane 
1 września 2003 roku na listę Pomników historii.
źródło : www.wikipedia.pl


PAMIĘTAMY: AKADEMIA Z OKAZJI 
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
PRZYGOTOWANY PRZEZ UCZNIÓW 
KL VII B i ŚWIETLICĘ.

AKADEMIA 

AKADEMIA

AKADEMIA

GAZETKA 
POŚWIĘCONA KAMPANII WRZEŚNIOWEJ PRZYGOTOWANA PRZEZ UCZNIÓW KL. VII B

GAZETKA - II WOJNA ŚWIATOWA
GAZETKA II WOJNA ŚWIATOWE