czwartek, 29 września 2016

wtorek, 27 września 2016

Wybitne postacie XX wieku -Janusz Korczak


JANUSZ KORCZAK 

 właściwie Henryk Goldszmit; 1878–1942


 polski pedagog, publicysta, pisarz i lekarz

Dom Sierot. Janusz KorczakRazem ze Stefanią Wilczyńską założył 

i prowadził Dom Sierot – dla dzieci żydowskich w Warszawie 

(pomiędzy 7 października 1912 i 1942). Mieszczący się na 

 Bielanach przy ulicy Jana Kasprowicza 203, gdzie stosował 
nowatorskie metody wychowawcze.

Janusz Korczak urodził się 22.lipca 1878, umarł  prawdopodobnie w Treblince na początku 

sierpnia 1942.
Prawdziwe nazwisko Janusza Korczaka brzmi: Henryk Goldszmit. 

Rodzina była pochodzenia żydowskiego, jednak od dawna całkowicie zadomowiona 
Korczak i Stefania Wilczyńska.
w polskiej kulturze i tradycji. 


Korczak i dzieci.
Był dzieckiem które mogło godzinami bawić się samo. 

Kiedy miał jedenaście lat, umarł jego ojciec. Henryk, by pomóc mamie w utrzymaniu domu, zaczął udzielać korepetycji.

W latach 1898 - 1904 prowadził studia lekarskie. Pracował na 

terenie tzw. Czytelni Bezpłatnej oraz ucząc ubogie dzieci 

z młodszych klas na tajnych kompletach specjalnie 

zorganizowanej przez panią Stefanię szkoły. Wtedy pełnym 

blaskiem zaistniał jego talent literacki oraz korepetytorski. 

W 1904 roku Głos zaczął druk powieści "Dziecko salonu". 

 Po dość długim czasie okazało się że pseudonimem Janusz Korczak posługuje się Henryk 
Goldszmit a "Dziecko salonu" jest jego własną biografią.

Młody Korczak.


Obiera studia medyczne, a jako specjalizacje - pediatrię. 


W lipcu 1902 Pajewski w swojej specjalnej edytorskiej serii powieściowej drukuje "Dzieci ulicy".

W 1903 roku Korczak rozpoczyna pracę lekarską 

w niewielkim szpitalu dziecięcym przy ul. Śliskiej   

w Warszawie. 

Podczas wojny rosyjsko - japońskiej w 1904, wyjeżdża na front. Przed wyjazdem, już 
w mundurze oficera, Korczak bierze udział w rozruchach robotniczych, opatrując jednego 
z rannych uczestników demonstracji. 

W 1905 Korczak jest uczestnikiem wiecu politycznego 

w dalekim Charbinie. Następnie wraca do szpitala przy 

ul. Śliskiej. Praktyka szpitalna Korczakowi nie wystarcza. 


 Z oszczędności funduje on sobie wyjazd w celu pogłębienia wiedzy lekarskiej za granicą. 

Wykształcenie wypełnia w klinikach w Berlinie i Paryżu. 

Na miesiąc odwiedza także Londyn Po powrocie poza pracą w szpitalu, nocami bezpłatnie odwiedzał chore dzieci. 

Pod koniec roku 1906 Korczak formalnie porzuca medycynę. W praktyce funkcje lekarza 

pełnił on do końca życia : lekarza swych licznych wychowanków w domach dziecka, gdzie 
nigdy nie brakuje sposobności do medycznej interwencji.

      
Korczak i dzieci

W 1907 w czasie wakacji wyjeżdża jako wychowawca na kolonie letnie W rok później ponowił taki wyjazd tym razem 

z grupką chłopców polskich W 1909 roku otrzymuje on propozycje zajęcia się dziećmi 
w przytułkach , dla sierot żydowskich. pomieszczenia na Franciszkańskiej nie nadają się na mieszkanie dla dzieci. Są wilgotne, zimne i ponure.

Działacze z Pomocy dla Sierot organizują wielką filantropijną akcje zdobycia funduszy, która 

kończy się pełnym powodzeniem. Towarzystwo zakupuje plac pod budowę nowego domu 
przy ulicy Krochmalnej 92. Sporządza się plany Domu dla Sierot, które koryguje sam 

Korczak. Jesienią 1912 roku ukończona zostaje budowa obszernego dwupiętrowego budynku. 

 W nowo wybudowanym Domu Sierot pracuje także Stefania Wilczyńska. Porzuciła ona zamożny dom rodzinny, by pracować jako wychowawczyni w przytułku.

Korczak najchętniej nazwałby ten dom Domem Dziecka, by zdjąć z dzieci piętno sieroctwa. 


Chciał by ten dom zastąpił dzieciom utraconą rodzinę.
Korczak przykładał wielką wagę do wypoczynku dzieci na łonie przyrody. Dzieci miejskiej biedoty, dzieci osamotnione, z reguły prawie nie znały takiego luksusu jak wakacje letnie
w górach, nad morzem, na wsi. Towarzystwo Pomoc dla Sierot otrzymało w 1921 posiadłość - 10 morgów ziemi wraz z drewnianym budynkiem - w Gocławku pod Warszawą
z przeznaczeniem na letnisko dla dzieci. 
Ofiarodawcą był Maksymilinian Cohn, który w ten 
sposób chciał uczcić pamięć zmarłej córki, Róży. 

Od imienia dziewczynki kolonie otrzymały nazwę "Różyczka".


Dzięki innym ofiarodawcom zbudowano dwa murowane budynki, dostosowane do potrzeb 

dzieci i do systemu internatu. W "Różyczce" organizowano zimowisko i kolonie wakacyjne. 

     

 Od 1928 roku Korczak zorganizował w jednym z budynków przedszkole dla dzieci 

jakby filię Domu Sierot. Liczba dzieci w przedszkolu doszła w 1933 roku do 60. 


Dzieci z Domu dla Sierot rokrocznie spędzały wakacje w "Różyczce", 1 miesiąc dziewczynki

 i miesiąc chłopcy. 


W Domu dla sierot prowadzone były zajęcia szkolne, na które mogły uczęszczać także dzieci 
z miasta. 

Było to niesamowicie ważne w latach niewoli narodowej. Nauka prowadzona była w języku 
ojczystym, krzewiła uczucia patriotyczne. 


Szkoła ta istniała do czasu odzyskania niepodległości, kiedy dzieci mogły już uczęszczać do 
polskich szkół powszechnych.


Korczak i jego dzieci.


   
   I wojna światowa oderwała Korczaka od Domu Sierot na okres 4 lat(1914 - 1918), ale nie oderwała go od dzieci. 

Objął funkcje lekarza frontowego w armii rosyjskiej. Pracował w wojskowym szpitalu, ale czas 
wolny poświęcał kontynuacji swoich prac na tematy wychowawcze oraz opieką nad dziećmi- sierotami. Następnie przez około pół roku był lekarzem dzieci w trzech trzech sierocińcach w Kijowie.    

W jednym z nich, "Domu Wychowawczym" dla 60 chłopców, poznaje Korczak Marię

 z Rogowskich Falską. Podobnie jak Korczak poświęciła ona życie najbiedniejszym 
dzieciom. Janusz i Maria zaprzyjaźnili się. Od tamtej pory pracowali oni wspólnie, układając 

na podstawie wspólnych doświadczeń system   i metody wychowawcze.

W 1919 Korczak i Falska z pomocą działaczy społeczno- oświatowych   w Pruszkowie pod 

Warszawą zakładają w wynajętym budynku sierociniec pod nazwą "Nasz Dom" dla 50 dzieci 

robotniczych i dzieci z przedmieścia Warszawy. Dzieci w nowo założonym sierocińcu żyły 

skromnie. Bardzo rzadko zdarzało się by na śniadanie był chociaż chleb.   Mimo tych 
trudności w 1926 wszystkie dzieci w okresie letnim wyjechały do Klimotowa.
     
 W obu domach Janusz Korczak kieruje specjalnie zorganizowaną przez siebie "bursą", to 

znaczy zespołem, złożonym z ubogiej, studiującej młodzieży. Jej liczba dochodzi do 20 
osób. 

Uczestnicy bursy za 3 godziny różnych zajęć z dziećmi otrzymywali mieszkanie i pełne 

wyżywienie. Byli zobowiązani do szczegółowych obserwacji dzieci, ich zachowania i reakcji. 
Notowali swoje spostrzeżenia. 


Na podstawie tych notatek przeprowadzali potem dyskusje i pogadanki pedagogiczne, 
prowadzone raz w tygodniu przez Janusza Korczaka.

Dzieci Korczaka.


W domach prowadzonych przez Korczaka działał sąd oraz senat.

 Dzieci obchodziły wiele wymyślonych przez siebie świąt - np. dzień brudasa, 
pierwszego śniegu, imieniny kuchni itp. Domy te wspierały także dążenie do wyznaczonego przez siebie celu. Do tego służyły zakłady. Chodziło w nich o to że dzieci mogły się zakładać np. o to że nie będą się brzydko wyrażać przez tydzień. 

Jeżeli to wykonały, dostawały nagrodę w postaci cukierków.
 Mobilizowało to dzieci do pracy nad sobą.
     
 Między dwoma wojnami światowymi(1918 -1939) Korczak  z zapałem i oddaniem sprawie wychowania prowadzi również rozległą działalność społeczno- dydaktyczną. 

Jest wykładowcą w Instytucji Pedagogiki Specjalnej oraz Wolnej Wszechnicy Polskiej i 
Seminarium dla Ochroniarek. Podejmuje prelekcje na kursach dla nauczycieli, rozmawia

z rodzicami na spotkaniach w towarzystwie higienicznym   w Warszawie. Jest rzeczoznawca 

w sprawach dla nieletnich w Sądzie Okręgowym. Opiekuje się zakładem wychowawczym w 
Spale koło Warszawy.

     

W godzinie śmierci, Korczak nie opuścił swoich podopiecznych. 

Umarł z dziećmi, mimo iż miał oferty ucieczki i tym samym uratowania swojego życia.

Ponoć dzieci myślały, że jadą na wycieczkę. Korczak nie powiedział podopiecznym prawdy.

Dzieci szły więc przez szare miasto do wagonów wiozących na śmierć z uśmiechem, śpiewając wesoło. 

Aż do ostatniej chwili Korczak utrzymywał je w radości i nieświadomości tragedii jaka na nie czeka.                                                                                                           

                                          PRACA UCZNIÓW KÓŁKA HISTORYCZNEGO .


               OPRACOWANO O DOSTĘPNE ŹRÓDŁA INFORMACJI HISTORYCZNEJ.POZNAJEMY TWÓRCZOŚĆ KORCZAKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     KRÓL MACIUŚ I
                                                          
Dziecięcy ParlamentKról Maciuś I                                                             NASZE PRACE
Król Maciuś I
Król Maciuś płynie do domu z dalekiej wyprawy

KONWENCJA PRAW DZIECKA


POZNAJEMY BIOGRAFIĘ JANUSZA KORCZAKAGazetka przygotowana przez  uczniów kl. II b


SŁOWA KORCZAKA ZAWITAŁY NA DRZWI KLAS.
PAMIĘTAMY  RÓWNIEŻ O NASZYCH  NAUCZYCIELACH 
Składamy życzenia naszym nauczycielom i wychowawcom.  


NAUCZYCIEL OCZAMI DZIECKA

 Nauczyciele 

 Nauczyciele  

 Nauczyciele Gazetka klasy II c -KONWENCJA PRAW DZIECKAHistorio w pamięci trwaj.

HISTORIO W PAMIĘCI TRWAJ.

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ BYŁ KIEDYŚ TAKI WRZESIEŃ........Praca uczniów klasy 3 bGazetka kółka historycznego-II WOJNA ŚWIATOWA

POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 SIERPNIA 1944 R.


 
Gazetka kółka historycznego-POWSTANIE WARSZAWSKIE

Zdobywamy wiedzę na temat  II wojny światowejPamiętamy o bohaterskich postawach Polaków.


Praca uczniów klasy 3 cJAK DOBRZE BYĆ HARCERZEM.

SPOTKANIE  Z HARCERZAMI  W NASZEJ SZKOLE.ZUCHY W ŚWIETLICYZAPRASZAMY NA  ZBIÓRKI ZUCHOWE,
KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ
W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH
16.00-17.00.
WYJEŻDŻAJ RAZEM Z NAMI
NA KOLONIE, BIWAKI I RAJDY!
POZNAJ NOWYCH PRZYJACIÓŁ
 I PO PROSTU DOBRZE SIĘ BAW !!!!!!!!

WSZYSTKICH UCZNIÓW KL. IV-VI
ZAPRASZAMY NA ZBIÓRKI HARCERSKIE, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZINIE 17.00
-132KDH”FENIKS”im. hm. MACIEJA KUDZI