wtorek, 16 stycznia 2018

KONKURSKONKURS HISTORYCZNY

PRACE NALEŻY ODDAĆ 

PANI A. LABUS-KWIATKOWSKIEJ DO 23 LUTEGO 2018 R.

GODŁO POLSKI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

PRACE  NALEŻY PODPISAĆ NA ODWROCIE ORAZ NAPISAĆ Z JAKIEGO OKRESU POCHODZI WYKONANE GODŁO POLSKI.Praca konkursowa powinna spełniać następującekryteria:


  • temat pracy konkursowej –godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
  • rozmiar–praca konkursowa powinnamiećnastępujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do100 cm; głębokość/grubość –do 50 cm;
  • kartka A 3
  • forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
  • materiały – papier,tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
  • praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;