niedziela, 9 kwietnia 2017

KATASTROFA POLSKIEGO SAMOLOTU RZĄDOWEGO 10.04. 2010 R.Katastrofa polskiego samolotu 
rządowego w Smoleńsku

 
OFIARY KATASTROFY
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent Polski Lech Kaczyński z małżonką


MARIA I LECH KACZYŃSCY

ostatni prezydent 
Rzeczpospolitej Polskie
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

RYSZARD KACZOROWSKI

wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.


MIEJSCA ŚMIERCI POLSKICH ŻOŁNIERZY

MIEJSCE PAMIĘCI

żródło: ŻRÓDŁĄ INTERNETOWE,  www.wikipedia.pl

niedziela, 2 kwietnia 2017

Maria Skłodowska -Curie

Maria Salomea Skłodowska-Curie


MARIA SKŁODOWSKA -CURIE

Fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla (1903 r., 1911 r. ).
W 1891 Maria Skłodowska wyjechała z Polski (Królestwa Polskiego) do Paryża, by tam kontynuować studia na Sorbonie
 (w XIX wieku kobiety nie mogły studiować na ziemiach polskich); następnie rozwinęła tam swoją karierę naukową. 


SORBONA


Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: rozwinięcie teorii promieniotwórczości,technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków  radu i polonuMARIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADAŃ

Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.


W PRACOWNI RADIOLOGICZNEJ

 Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem Pierrem Curie i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. 


MARIA  PODCZAS SZKOLENIA SANITARIUSZY


Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczychJest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim  Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.

PAMIĘTAMY GAZETKA KLASY V B

PRACA UCZNIÓW KL. V B

ŻRÓDŁO: Wikipedia, żródła intrnetowe

KONSTYTUCJA 1997 ROKU20 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJKONSTYTUCJA 

to zasadnicza ustawa, która ma zazwyczaj 

największą moc prawną w systemie 

źródeł prawa w państwie.


KONSTYTUCJA RP

Konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 r.

GŁOSOWANIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA NOWEJ KONSTYTUCJI-REFERENDUM

25 maja odbyło się referendum konstytucyjne, w którym za nową 

ustawą zasadniczą było 52,71 proc. głosujących, a

45,89 proc. było przeciw.

Frekwencja ( liczba osób biorących udział w głosowaniu),

wyniosła 42,86 proc.PREZYDENT POLSKI ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI ZATWIERDZA NOWĄ KONSTYTUCJĘ POLSKI

16 lipca konstytucję podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski.


Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 r.