niedziela, 19 lutego 2017

ARMIA KRAJOWA


Armia Krajowa (AK) – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, w latach II wojny światowej, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanym przez Niemcy i ZSRR, podległe Rządowi RP na uchodźstwie i jego Delegaturze na Kraj.
ORZEŁ ARMII KRAJOWEJ

75 lat temu,14 lutego 1942, na rozkaz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową.Pierwszym dowódcą AK był gen. Stefan Grot-Rowecki.

 gen.Władysław Sikorski

Rozkaz Władysława Sikorskiego powołujący Armię Krajową:

 W ślad za moim rozkazem z dnia 3 września 1940 roku znoszę dla użytku wewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową podległą Panu Generałowi jako jej dowódcy. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej.
 
ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ 
– Nadrzędnym, strategicznym celem Armii Krajowej miało być powstanie powszechne wsparte, jak się łudzono, przez aliantów zachodnich i Polskie Siły Zbrojne – mówił dr Janusz Osica w aud. "Kronika Polska" w 2001 roku.

– Cel ten jednak nie wykluczał aktywnej walki bieżącej, prowadzonej nieustannie. Walka AK opierała się głównie na działaniach dywersyjnych.

 – Skrupulatne statystyki przypominają o 230 tysiącach akcji sabotażu i dywersji prowadzonych do końca 1944 roku i kosztujących Niemców więcej, niż nie jedna przegrana bitwa – podkreślał dr Janusz Osica.

ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Armia Krajowa była najsilniejszą i najsprawniej zorganizowaną armią podziemną w czasie wojny w Europie.

Działania sabotażowe, dywersyjne, wywiadowcze i propagandowe miały tylko przygotować grunt pod powstanie. Żołnierze AK swoją walką zasłynęli właśnie podczas Powstania Warszawskiego.

gen. Leopold Okulicki
– Powstanie Warszawskie to kulminacja chwały i tragedii Armii Krajowej – zaznaczał dr Osica. – Armii państwa i narodu, który nie uznał się za pokonanego i walczył mężnie i ofiarnie wbrew wszystkiemu i wszystkim.

19 stycznia 1945 ostatni komendant AK generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek" wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny żołnierze AK byli prześladowani i szykanowani ze strony władz PRL. Wielu z nich zostało skazanych na niesprawiedliwe wyroki, w tym także karę śmierci.

Jedną z takich postaci był generał August Emil Fieldorf, pseudonim "Nil".


Źrółdłointernetowe.-Polskie Radio

środa, 1 lutego 2017

Żołnierze wyklęci


                  Żołnierze wyklęci

"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI"

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni.
1.polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne –antykomunistyczny, niepodległościowy
2.ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich
3.ruch toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce

"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI"

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. W ostatnich dniach wojny na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. 
W praktyce jednak większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji mocarstw zachodnich na sfałszowanie przez PPR wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 i powyborczej amnestii, po której podziemie liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób.

  
                     Witold Pilecki 


Witold Pilecki


Witold Pilecki herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV 
ur.13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990.
 Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.

                       Pamiętamy


Gazetka przygotowana przez uczniów klasy IV a

                  Konkurs !!!!!!!!

 Sprawdź pytania                           znajdujące się na gazetce.


PYTANIA
Źródło:
strony internetowe tj.www.wikipedia.pl