wtorek, 27 grudnia 2016

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

Powstanie wielkopolskie  27.12.1918r

Powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919.
 
POWSTAŃCY
Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej, umacniającej swoją niepodległość.
 
IGNACY PADEREWSKI
Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar.
 
HOTEL BAZAR
 Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.
 
GRUPA REKONSTRUKCYJNA
Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową.
 
POWSTAŃCY

Było to jedno z czterech, obok powstania wielkopolskiego 1806 roku, powstania sejneńskiego w 1919 roku i II powstania śląskiego w 1920 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski. Pierwsze z polskich powstań z tamtego okresu, które umożliwiło realizację wszystkich założonych celów.

 ŹRÓDŁO:Wikipedia, 

TO WARTO WIEDZIEĆ -BATERIA VINETA

BATERIA VINETABateria Vineta znajduje się kilkadziesiąt metrów od morza, w lesie pomiędzy Świnoujściem a Międzyzdrojami.
Do niedawna była to jedna z najbardziej tajemniczych fortyfikacji wojskowych tego regionu.
WITAMY W BAZIE WOJSKOWEJ

WOZY 

WOZY


JEDNO Z WEJŚĆ DO SCHRONU

Działa morskie i przeciwlotnicze oraz system podziemnych korytarzy i schronów – oto imponująca pozostałość po drugiej wojnie światowej, która do tej pory była trzymana pod kluczem...

POMIESZCZENIE 1

POMIESZCZENIE 2


RADIOSTACJA


Historia całego kompleksu rozpoczyna się w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Właśnie wtedy (1935 - 1938) Niemcy pobudowali baterię Vineta, trzecią pod względem wielkości na polskim wybrzeżu. – Jest to najstarsza niemiecka bateria obrony wybrzeża tego typu – mówi Piotr Piwowarczyk, komendant Fortu Gerharda. – Drugą taką zbudowano w Kłajpedzie. Te konstrukcje (z niewielkimi modyfikacjami) były później stosowane jako wzór dla umocnień na Wale Atlantyckim.


POMIESZCZENIE 3

POMIESZCZENIE  3

POMIESZCZENIE 4Vineta miała uzupełniać pobliską baterię Goeben i przeznaczona była do walki z mniejszymi jednostkami pływającymi.     W jej skład wchodziły cztery schrony koszarowo-bojowe, schron dowodzenia, magazyn amunicji oraz maszynownia. Pobliski teren został wyposażony w fortyfikacje polowe i stanowiska artylerii przeciwlotniczej.

POMIESZCZENIE 5

POMIESZCZENIE MIESZKALNE

POMIESZCZENIE MIESZKALNE

POMIESZCZANIE MIESZKALNEAMBULATORIUM
TOALETA  


W schronie koszarowym mieszkało prawie trzydziestu żołnierzy. W środku znajdowały się stanowiska ogniowe, prysznice, toalety, mały magazyn amunicji i kotłownia. Sercem kompleksu był schron dowodzenia, który miał bardzo grube mury i jako jedyny składał się z dwóch kondygnacji. Na jego szczycie znajdowały się osłonięte pancerzami przyrządy optyczne.
ŁĄCZNOŚĆ

ŁĄCZNOŚĆ


Po wojnie miał pełnić swoją funkcję dla szefa Sztabu Generalnego i dowódcy frontu nadmorskiego. Stąd miano dowodzić m.in. atakiem na kraje skandynawskie (scenariusz planowany podczas ćwiczeń Układu Warszawskiego. Mapa działań do dziś znajduje się w schronie.) MAPA

Schron miał najwyższy stopień utajnienia. Żeby znaleźć się w tym miejscu gdzie teraz jesteśmy, trzeba było mieć aż cztery przepustki i przejść cztery kontrole i strefy dostępu.

KOMUNIKACJA

Ciekawym obiektem jest schron amunicyjny. To najbardziej na wschód wysunięty element kompleksu. – Jest to jedyny obiekt, który został wysadzony prawdopodobnie przez wycofujących się Niemców w marcu 1945 roku – mówi Piotr Piwowarczyk. – Większość obiektu jednak ocalała. Widać w którym miejscu ładunek został podłożony i gdzie nastąpiła eksplozja. 


POKÓJ GENERAŁA W. JARUZELSKIEGO


Zachowały się wejścia z oryginalnym maskowaniem z początku lat czterdziestych i fragmenty wyposażenia: elementy skrzynek amunicyjnych, kapsle od zapalników. Warto wspomnieć, że oprócz amunicji, przechowywano tu także ładunki z prochem i zapalniki (w specjalnych wnękach na samym końcu).KOMUNIKACJA,NASŁUCH, PRZEPŁYW INFORMACJI

STAN  UZBROJENIA

SKŁAD AMUNICJIW jednym schronie znajdowała się elektrownia. Co ciekawe, wszystkie urządzenia były serwisowane i działają po dziś dzień. – Była to cześć, która miała zasilać kompleks w przypadku odcięcia od sieci miejskiej – wyjaśnia Piwowarczyk. – Chodziło o to, żeby całość była niezależna od zewnętrznych źródeł zasilania. Stąd właśnie agregat, maszynownia i, co ważne dla żołnierzy, studnia, która zaopatrywała w wodę. Urządzenia są w stu procentach sprawne, można je w każdej chwili uruchomić.

Bateria posiadała cztery działa kalibru 150 mm. Lufy długie na 6 metrów i szereg pancerzy, sprawiały że całe działo ważyło 6 ton i mogło strzelać do celów oddalonych o 15 kilometrów. Działa zostały zamienione podczas II wojny światowej na S.K. C/28. Zasięg strzału zwiększył się o 7 kilometrów. Jednym z charakterystycznych elementów wyposażenia baterii był też radar FuMo 214 Wurzburg-Riese.

Bateria pełniła bardzo istotną rolę w niemieckiej armii. To właśnie tutaj szkoliły się tysiące artylerzystów Kriegsmarine. Pod koniec wojny prowadzono stąd ostrzał radzieckich statków w okolicach wyspy Wolin. Wiosną 1945 roku, stacjonujące tu wojska zostały ewakuowane, a działa wysadzone w powietrze. W latach pięćdziesiątych obiekt został przejęty przez polskie wojsko. Całość została przebudowana i ulokowano tu zapasowe centrum dowodzenia dla władz wojskowych. Gdyby wybuchła wojna, to właśnie stąd miały być wydawane rozkazy. W tym czasie miały powstać podziemne tunele, łączące kolejne schrony – ich łączna długość wynosi około 1 kilometra.

Źródło: zp.pl/Świnoujście-baterie-nadbrzezne -vineta
Zdjęcia:prywatne archiwum

POWSTANIE STYCZNIOWEPolskie
powstanie narodowe
przeciwko Imperium Rosyjskiemu, 
Ogłoszone 
manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem polskiego biernego oporu.

WARSZAWA- OGŁOSZENIE STANU WYJĄTKOWEGO 
Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego.
WARSZAWA-STAN WYJĄTKOWY

Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej.
Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 ludzi.
 
POWSTAŃCY
Jednak poza Żmudzią i rozrzuconymi ośrodkami na Białorusi, w Inflantach Polskich oraz innych Ziemiach Zabranych, masa społeczeństwa nie była gotowa poprzeć „pańskiego” zrywu.
 
KLĘSKA
Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców,
z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.

STRATA
Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet, w 1868 wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim, w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską, w latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, w roku 1874 zniesiono urząd namiestnika, w 1886 zlikwidowano Bank Polski. 


Skasowano klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich.


Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej.Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów.
                     Pamiętamy!
GAZETKA PRZYGOTOWANA PRZEZ UCZNIÓW KLASY  III B


Źródło:
strony internetowe tj.www.wikipedia.pl