czwartek, 15 czerwca 2017

NASZ PATRON

GAZETKA SZKOLNA

BŁOGOSŁAWIONY KS.J. CZEMPIEL

NASZ PATRONNASZ SZTANDARPowstania śłąskie


Powstania śląskie
ZASIĘ I,II,III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej.
I powstanie śląskie – od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r.
II powstanie śląskie – od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r.
III powstanie śląskie – od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca 1921 r.

ŹRÓDŁO: WWW.WIKIPEDIA.PL

PAMIĘTAMY.....
GAZETKA KÓŁKA HISTORYCZNEGO

środa, 3 maja 2017

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


Konstytucja 3 maja,

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 
uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

OBRAZ JANA MATEJKI -UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. 
OSTATNI KRÓL POLSKI
STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.
CARYCA KATARZYNA

Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką – spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. 

MAPA ROZBIORY POLSKI

Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.
Pamiętamy 

 ŻRÓDŁO:WWW.WIKIPEDIA.PL

niedziela, 9 kwietnia 2017

KATASTROFA POLSKIEGO SAMOLOTU RZĄDOWEGO 10.04. 2010 R.Katastrofa polskiego samolotu 
rządowego w Smoleńsku

 
OFIARY KATASTROFY
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent Polski Lech Kaczyński z małżonką


MARIA I LECH KACZYŃSCY

ostatni prezydent 
Rzeczpospolitej Polskie
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

RYSZARD KACZOROWSKI

wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.


MIEJSCA ŚMIERCI POLSKICH ŻOŁNIERZY

MIEJSCE PAMIĘCI

żródło: ŻRÓDŁĄ INTERNETOWE,  www.wikipedia.pl

niedziela, 2 kwietnia 2017

Maria Skłodowska -Curie

Maria Salomea Skłodowska-Curie


MARIA SKŁODOWSKA -CURIE

Fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla (1903 r., 1911 r. ).
W 1891 Maria Skłodowska wyjechała z Polski (Królestwa Polskiego) do Paryża, by tam kontynuować studia na Sorbonie
 (w XIX wieku kobiety nie mogły studiować na ziemiach polskich); następnie rozwinęła tam swoją karierę naukową. 


SORBONA


Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: rozwinięcie teorii promieniotwórczości,technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków  radu i polonuMARIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADAŃ

Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.


W PRACOWNI RADIOLOGICZNEJ

 Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem Pierrem Curie i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. 


MARIA  PODCZAS SZKOLENIA SANITARIUSZY


Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczychJest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim  Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.

PAMIĘTAMY GAZETKA KLASY V B

PRACA UCZNIÓW KL. V B

ŻRÓDŁO: Wikipedia, żródła intrnetowe

KONSTYTUCJA 1997 ROKU20 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJKONSTYTUCJA 

to zasadnicza ustawa, która ma zazwyczaj 

największą moc prawną w systemie 

źródeł prawa w państwie.


KONSTYTUCJA RP

Konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 r.

GŁOSOWANIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA NOWEJ KONSTYTUCJI-REFERENDUM

25 maja odbyło się referendum konstytucyjne, w którym za nową 

ustawą zasadniczą było 52,71 proc. głosujących, a

45,89 proc. było przeciw.

Frekwencja ( liczba osób biorących udział w głosowaniu),

wyniosła 42,86 proc.PREZYDENT POLSKI ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI ZATWIERDZA NOWĄ KONSTYTUCJĘ POLSKI

16 lipca konstytucję podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski.


Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 r.

niedziela, 19 lutego 2017

ARMIA KRAJOWA


Armia Krajowa (AK) – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, w latach II wojny światowej, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanym przez Niemcy i ZSRR, podległe Rządowi RP na uchodźstwie i jego Delegaturze na Kraj.
ORZEŁ ARMII KRAJOWEJ

75 lat temu,14 lutego 1942, na rozkaz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową.Pierwszym dowódcą AK był gen. Stefan Grot-Rowecki.

 gen.Władysław Sikorski

Rozkaz Władysława Sikorskiego powołujący Armię Krajową:

 W ślad za moim rozkazem z dnia 3 września 1940 roku znoszę dla użytku wewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową podległą Panu Generałowi jako jej dowódcy. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej.
 
ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ 
– Nadrzędnym, strategicznym celem Armii Krajowej miało być powstanie powszechne wsparte, jak się łudzono, przez aliantów zachodnich i Polskie Siły Zbrojne – mówił dr Janusz Osica w aud. "Kronika Polska" w 2001 roku.

– Cel ten jednak nie wykluczał aktywnej walki bieżącej, prowadzonej nieustannie. Walka AK opierała się głównie na działaniach dywersyjnych.

 – Skrupulatne statystyki przypominają o 230 tysiącach akcji sabotażu i dywersji prowadzonych do końca 1944 roku i kosztujących Niemców więcej, niż nie jedna przegrana bitwa – podkreślał dr Janusz Osica.

ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Armia Krajowa była najsilniejszą i najsprawniej zorganizowaną armią podziemną w czasie wojny w Europie.

Działania sabotażowe, dywersyjne, wywiadowcze i propagandowe miały tylko przygotować grunt pod powstanie. Żołnierze AK swoją walką zasłynęli właśnie podczas Powstania Warszawskiego.

gen. Leopold Okulicki
– Powstanie Warszawskie to kulminacja chwały i tragedii Armii Krajowej – zaznaczał dr Osica. – Armii państwa i narodu, który nie uznał się za pokonanego i walczył mężnie i ofiarnie wbrew wszystkiemu i wszystkim.

19 stycznia 1945 ostatni komendant AK generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek" wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny żołnierze AK byli prześladowani i szykanowani ze strony władz PRL. Wielu z nich zostało skazanych na niesprawiedliwe wyroki, w tym także karę śmierci.

Jedną z takich postaci był generał August Emil Fieldorf, pseudonim "Nil".


Źrółdłointernetowe.-Polskie Radio