niedziela, 11 lutego 2018

ARMIA KRAJOWA
Armia Krajowa (AK) lub Siły Zbrojne w Krajukryptonim „PZP” (Polski Związek Powstańczy) – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejokupowanej przez Niemcy i ZSRR.
 Siły Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi.


źródło: www.wikipedia.pl


Pytania:
1. Co oznacza skrót AK?
2.Co oznacza kryptonim"PZP" ?

poniedziałek, 5 lutego 2018

GAZETKI HISTORYCZNE.


POZNAJEMY HISTORIĘ NASZEGO KRAJU DZIĘKI  PRZYGOTOWYWANYM 
PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY GAZETKOM HISTORYCZNYM


PAMIĘTAJMY O POWSTANIACH

GAZETKA PRZYGOTOWANA PRZEZ UCZNIÓW KL VA


GAZETKA PRZYGOTOWANA PRZEZ UCZNIÓW KL VIA

Lekcje historii. PYTANIA II PÓŁROCZE
W ŚWIECIE BOGÓW GRECKICH


ZAJĘCIA W KLASIE PIATEJ

PYTANIA:
ODGADNIJ 2 BOGÓW GRECKICH PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH.

ŹRÓDŁO: źródło własne

sobota, 3 lutego 2018

Czy wiesz gdzie przebiegała dawna granica Polski? Pytania II półrocze
                                 Witajcie w Dębkach.

WIDOK Z LATARNI

                         Czy wiesz, że......

Po odzyskaniu niepodległości przebiegała tutaj 
granica polsko-niemiecka. 

PUNKT GRANICZNY W DĘBKACH
DAWNY PUNKT GRANICZNY

Po 1920 znaczną część miejscowości wykupiono na działki letniskowe. Modna stała się zwłaszcza w Wielkopolsce. W okresie międzywojennym granica polsko-niemiecka biegła wzdłuż rzeki Piaśnicy


RZEKA PIAŚNICA WPŁYWAJĄCA DO MORZA BAŁTYCKIEGO
DAWNA GRANICA POLSKI

W Dębkach znajdował się posterunek straży granicznej. Dębki były wtedy najdalej na zachód położoną miejscowością polskiego wybrzeża. 
W latach 1934–1935 zbudowano drewniany kościół

KOŚCIÓŁ W DĘBKACH

W okresie międzywojennym wybudowano także z funduszy rządowych piętrową szkołę podstawową z mieszkaniem dla nauczyciela. 
Przed 1939 w Dębkach miały miejsce obozy harcerskie.
 Po wojnie Dębki zaczęły rozwijać się turystycznie w latach 1950 i 60. Dynamiczny rozwój osady jako miejscowości letniskowej nastąpił pod koniec XX wieku.
źródło: www.wikipedia.pl, żródła własne

PYTANIA:

1. JAK NAZYWA SIE RZEKA PŁYNĄCA PRZEZ DĘBKI?
2. Z JAKIM KRAJEM GRANICZYŁĄ POLSKA W DĘBKACH?
3.W JAKICH LATACH WZNIESIONO DREWNIANY KOŚCIÓŁ W DĘBKACH ?

wtorek, 16 stycznia 2018

KONKURSKONKURS HISTORYCZNY

PRACE NALEŻY ODDAĆ 

PANI A. LABUS-KWIATKOWSKIEJ DO 23 LUTEGO 2018 R.

GODŁO POLSKI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

PRACE  NALEŻY PODPISAĆ NA ODWROCIE ORAZ NAPISAĆ Z JAKIEGO OKRESU POCHODZI WYKONANE GODŁO POLSKI.Praca konkursowa powinna spełniać następującekryteria:


  • temat pracy konkursowej –godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
  • rozmiar–praca konkursowa powinnamiećnastępujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do100 cm; głębokość/grubość –do 50 cm;
  • kartka A 3
  • forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
  • materiały – papier,tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
  • praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;

niedziela, 10 grudnia 2017

ZGODA - OBÓZ PRACY PYTANIA 11.12-15.11.2017
ŚLADAMI MIEJSC OCALONYCH OD ZAPOMNIENIA

W UBIEGŁYM TYGODNIU POSTANOWILIŚMY ODWIEDZIĆ KOLEJNE MIEJSCE, KTÓRE

DZIĘKI PAMIĘCI LUDZI OCALONO OD ZAPOMNIENIA. POJECHALIŚMY 

DO ŚWIĘTOCHŁOWIC, GDZIE ZNAJDOWAŁ SIĘ KIEDYŚ

 PODOBÓZ OBOZU W AUSCHWITZ -OBÓZ ZGODA.


OBÓZ ZGODA ŚWIĘTOCHŁOWICE


       PREZENTACJA  UCZNIÓW NA TEMAT OBOZU "ZGODA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

PYTANIA:

1. JAK NAZYWAŁ SIĘ NACZELNIK PRZYMUSOWEGO OBOZU PRACY ZGODA?

2.CZYM ZAJMOWAŁY SIĘ ZAKŁADY ZGODA?

3.KOGO ZSYŁANO DO OBOZU PO 1945 R?TAK DZISIAJ WYGLĄDA TO MIEJSCE .

 ZDJĘCIA ZROBIONE PRZEZ GRUPY KOŁA ODKRYWCÓW TAJEMNIC HISTORIIOKOLICA OBOZU - WIDOK NA MIEJSCE ZAKŁADÓW ZGODA